läget

Park Hotell har det närmast perfekta läget. Tågburna gäster har hotellet inom synhåll från stationsbyggnadens entrétrappa.

Du som kommer i bil på E18 väljer enklast avfarten vid Solbackemotet i riktning mot Kristinehamn C.

Följ Dalavägen mot Järnvägsstationen. Sväng vänster vid första trafikljuset i korsningen vid Kungsgatan i jämnhöjd med stationen. Sväng direkt vänster igen på Floragatan och du ser hotellet rakt fram.

laget
träd karta träd